«
  1. Anasayfa
  2. Kadın Haberleri
  3. Global Compact Türkiye’den 8 Mart Mesajı

Global Compact Türkiye’den 8 Mart Mesajı

Global Compact Türkiye'den 8 Mart Mesajı

Doğal afetler mevcut eşitsizlikleri derinleştirirken dezavantajlı grupları daha olumsuz etkiliyor. 11 ilimizi vuran depremlerin gölgesinde kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Global Compact Türkiye, afetle mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğini önemini vurguluyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hem ülkemizde hem de dünyada ilerlemenin en yavaş olduğu alanlardan biri. Doğal afetler, savaşlar, iklim değişikliği ve sağlık krizleri başta olmak üzere tüm krizler kadınları daha olumsuz etkiliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde on bir ilimizi vuran depremler kadınların karşılaştığı mevcut sorunları ve eşitsizlikleri derinleştirdi ve daha görünür kıldı. Çocuk ve yaşlıların bakımlarını da üstlenen kadınlar; sağlık ve hijyen ürünlerine erişimde sıkıntılar, ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kalıyor. Kadınların sadece afetlerin akut döneminde değil, toparlanma döneminde de zorluklarla daha uzun süre mücadele etmek durumunda kaldığı biliniyor.

Kadınların karşılaştığı bu sorunları bertaraf edebilmek için toplumsal cinsiyet eşitliği, bu ve benzeri afetlere hazırlık, afet yönetimi ve toparlanma politikalarının vazgeçilmez bir parçası haline getirilmelidir.  Kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile toplumsal cinsiyete duyarlı planlar, stratejiler ve programlar geliştirilerek ivedilikle hayata geçirilmelidir. Özel sektör sahip olduğu maddi kaynaklar, insan kaynağı, tedarik ağları ve geniş kitlelere ulaşabilme kapasitesiyle krizlerin üstesinden gelmemizde önemli bir rol oynayabilir.

Şirketler bir krize ya da doğal afete müdahale ederken kimseyi geride bırakmayacak ve farklı kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlama yapmalıdır. Krizlere hazırlık, kriz sürecinde yönetim ve kriz sonrası yeniden inşa politikalarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirmelidir.

Türkiye’nin ikinci yüzyılında kadınların politik, ekonomik ve sosyal hayatta eşit haklara kavuşması için gerekli adımlar bugünden atılmalı. Global Compact Türkiye olarak sunduğumuz programlar, eğitim ve araçlar ile şirketleri desteklemeye devam edeceğiz.

——————

Global Compact Türkiye 2014 yılından bu yana WEPs’i (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) yaygınlaştırarak şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki farkındalığını artırmakta, gerçekleştirdiği etkinlik ve programlarla iş dünyasının iddialı ve somut adımlar atması için paydaşlarıyla birlikte faaliyet göstermektedir. Global Compact Türkiye’nin yakın dönemde gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönem hayata geçireceği çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

Global Compact Türkiye, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu ve UN Women Türkiye işbirliği ile 2 Mart tarihinde ‘Kriz Dönemlerinde Derinleşen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ semineri gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi, UN Women Yönetici Direktörü Sima Sami Bahous ve UN Global Compact CEO’su Sanda Ojiambo’nun açılışını yapacağı “Dijital Çağda İşin Eşit Geleceği CEO Yuvarlak Masa Toplantısı” Global Compact Türkiye üye şirketlerinin CEO’larının da katılımı ile  15 Mart tarihinde New  York’ta gerçekleşecek.

UN Global Compact’in şirketlerde üst düzey kadın temsilini artırmayı hedefleyen Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programına 2020 yılından bu yana 50’den fazla ülkeden, 1400’den fazla şirket katıldı. Programa katılan şirketlerin %56’sı üst yönetimde, %63’ü yönetim kurullarında 2025 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Şirketlerin %83’ü eylem planı oluşturdu veya mevcut bir eylem planını uyarladı. Katılımcıların yaklaşık %70’i, hedeflerine yönelik KPI’ları uygulamaya koyduğunu bildirdi.

UN Global Compact’in hayata geçirdiği Deneyim Paylaşım Grupları şirketlere, kritik sürdürülebilirlik konularında en iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşma ve networking imkanı sunuyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında açılacak Deneyim Paylaşım Grubunda şirketler kadın liderliği, eşit işe eşit ücret, erkek egemen sektörlerde kadın istihdamı, toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma ve çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında düzenlenecek toplantılarda deneyim paylaşma, sektörel trendleri şekillendirme ve networking imkanı bulacak.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *